MVGM

MVGM had een brede vraag rondom het vastgoed van één van haar opdrachtgevers. Multidisciplinair inzetten van BIM modellen was hierin een oplossing.
Alle projecten

Vraagstelling

Fimble heeft van MVGM Wonen de vraag gekregen om de technische opnames van 7 multifunctionele complexen in Amsterdam te verzorgen. De vraag betreft hier het uitvoeren van technische onderzoeken, veiligheidskeuringen, het opstellen technische rapportages en het opstellen van Meer Jaren Onderhoudsplanningen (MJOP) op basis van de NEN2767. Eveneens dienden er actuele tekeningen te worden opgesteld incl. NEN2580 Type A rapportages en overzichten van het Woningwaarderingstelsel (WWS). Misschien niet zo zeer een vraag waarbij je direct aan Fimble denkt, echter als je door de vraag heen kijkt sluit deze perfect aan bij de diensten die wij leveren.

Doel

Het doel van de vraag is het vaststellen van de technische staat van de complexen en het inzichtelijk maken van de aanwezige risico's. Doordat wij als Fimble gewent zijn binnen vraagstukken datagericht te denken zagen wij de ideale Business Case om dit gezamenlijk met een gespecialiseerde inspectiebureau op te pakken.

Aanpak

Vooraf hebben wij in een projectteam bepaald welke data onderdelen er binnen de verschillende vragen benodigd waren. Te denken valt aan controle vierkante meters t.b.v. van de NEN2580, het gewenste inzicht in de materialisatie t.b.v. de MJOP maar ook zaken die betrekking hebben op het WWS zoals; is er een toilet in een badkamer?, welke afmeting heeft het aanrechtblad?, hoeveel wastafels zijn er in de woning, etc. Allen van belang voor het correct kunnen toewijzen van punten die uiteindelijk invloed hebben op de vast te stellen huursom.

Op basis van beschikbare tekeningen en tekeningen uit het gemeentelijk archief zijn wij de complexen gaan modelleren. Tegelijkertijd werden er op de locaties de (controle) opnamen uitgevoerd. De opmerkingen en aantekeningen op de tekening (geometrisch of als data) verwerkten wij uiteindelijk weer in het BIM model. Het voordeel van deze aanpak is dat de inspecterende partij zich primair bezig hoefde te houden met zijn eigen specialiteit en dat is hoofdzakelijk het beoordelen van het vastgoed. Wij daarin tegen leverden de benodigde hoeveelheden, afmetingen en materialisaties aan voor de gewenste rapportages.

Resultaat

De aanpak van dit project heeft uiteindelijk geleid tot een kostenbesparing. Hierdoor waren wij ook kostentechnisch de meest voordeligste partij voor deze aanvraag. BIM heeft binnen de verschillende vraagstellening gefungeerd als databron voor het aanleveren van hoeveelheden, afmetingen en materialisatie. De besparingen hierin waren als volgt:

  1. MJOP's: hiermee werd een kostenbesparing gerealiseerd van ca. 20%, qua tijd en daarmee kosten op het uittrekken van deze onderdelen voor de inspecteur
  2. WWS: het model heeft ca. 70% van de data aangeleverd voor de gegevens van het WWS
  3. BIM model: diende als basis voor de NEN2580 en het aanleveren van de actuele plattegronden van de complexen

Ondanks dat de primaire vraag niets te maken had met het vervaardingen van BIM modellen heeft het voor ons geleid tot een mooie opdracht waarin BIM de sleutel was tot de opdracht. Het uiteindelijke resultaat was wederom een tevreden opdrachtgever.

Opdrachtgever
MVGM Wonen
Locatie
Regio Amsterdam
BVO
Programma
Multidisciplinair inzetten van een BIM model
Jaar
2022
Rol Fimble
Modelleur
Website

’’

Bijzonder hoe de toepassing van BIM onze vraagstukken heeft kunnen ondersteunen

Jordi Marsé- Accountmanager Wonen
MVGM Wonen

Cijfers

Wist je dat?

7
Aantal complexen
115
Aantal woningen
9
Aantal winkels

Andere interessante projecten

Wellicht interessante blogs