Adviseren

We helpen organisaties met de toepassing van BIM. Ons advies leidt tot concrete inzet van BIM in de organisatie. Dit zijn trajecten voor de totstandkoming van een ILS en BIM protocol maar ook advies over technische modelleermogelijkheden.
Hoe zet ik BIM in?

De inzet van BIM vraagt om een integrale benadering van ontwerp tot en met beheer. BIM is een onderdeel van een digitale vastgoedstrategie en geen doel op zich. De vastgoeddata in een BIM biedt veel mogelijkheden en kan op meerdere plekken ingezet worden. Fimble adviseert over het gebruik van BIM en de uitgangspunten die nodig zijn in deze context.

ISO-19650

Het proces van groeiende asset- en projectinformatie is gebaseerd op de ISO-19650 standaard, die kan worden ingezet tijdens een project met als doel de samenwerking te bevorderen en de opbouw van een gestructureerde informatieset te garanderen.

BIM Requirements

Wij helpen met het opstellen van een BIM Protocol en een ILS; BIM Requirements. Deze bieden voor de opdrachtgever de basis voor de uitvraag en inzet van BIM.

BIM Protocol bevat contractuele eisen en voorwaarden met betrekking tot informatie-uitwisseling waaronder te leveren modellen, BIM-extracten, tekeningen en documenten, en het eigenaarschap, en gerelateerde taken en verantwoordelijkheden. In een ILS wordt vastgelegd welke informatie op welk moment (data drop) geleverd wordt.

De ISO-19650

Zoals benoemd is het proces van groeiende asset- en projectinformatie gebaseerd op de ISO-19650 standaard, die wordt gebruikt tijdens een project met als doel de samenwerking te bevorderen en de opbouw van een gestructureerde informatieset te garanderen. Een belangrijk aspect hierbij is de data drop. Dit is het moment waarop de informatie moet worden aangeleverd. Deze worden in een BIM protocol nader toegelicht. Deze ISO standaard beschrijft een proces gebaseerd op taken en tijd en focust zich op het leveren van informatie aan de opdrachtgever. Het totaalproces geeft de relatie van vraagspecificatie tot de opeenvolgende datadrop- en beslismomenten weer, met als doel een goed Bouw Informatie Model te verkrijgen voor de  gebruik- en beheerfase van de assets.

Modelchecking/validatie

Voldoet uw BIM model aan de gestelde eisen als het gaat om opbouw en indeling en gehanteerde ILS? In de rol van BIM regisseur ondersteunen we opdrachtgever bij deze controle.

ISO-19650 standaard

Met deze ISO standaard werk je volgens de internationale BIM standaard. Het biedt een referentiekader voor het juist inrichten van het informatieleveringsproces.

BIM regie namens opdrachtgever

Namens de opdrachtgever kunnen we optreden als BIM regisseur in het BIM proces om zo de eisen van de opdrachtgever te bewaken.

BIM toepassingen

Bij ons zijn BIM modellen veel meer dan alleen maar 3D modellen. Standaard bevatten al onze BIM modellen informatie en slimme functies die van waarde zijn.

BIM Requirements (Protocol en ILS)

BIM Requirements omvatten afspraken over het hoe, wat en wanneer van BIM. Wij helpen met het opstellen hiervan en het toepassen tijdens bouw- of beheerprojecten.

Materialenpaspoort

Het materialenpaspoort helpt om materiaalstromen inzichtelijk te krijgen. Bij Fimble infomeren we u over welke informatie op welke manier in een paspoort verwerkt kan worden.

Wellicht interessante blogs

Adviseren in de praktijk

Een aantal case studies waarin wij onze klanten mochten adviseren.

Voorbeeld Slide

"Kunst ontmoet technologie. FIMBLE en het Van Gogh Museum: samen naar een geoptimaliseerd BIM-model."

Bekijk case

Voorbeeld Slide

Fimble optimaliseert vastgoedportefeuille Hoogvliet Beheer met toekomstbestendige BIM-modellen en efficiënte data-output

Bekijk case

Van Gogh Museum

"Kunst ontmoet technologie. FIMBLE en het Van Gogh Museum: samen naar een geoptimaliseerd BIM-model."

Bekijk case

Gemeente Amsterdam

Directie Gemeentelijk Vastgoed had de wens te groeien naar toekomstbestendig beheer van haar vastgoedinformatie. Een kijkje in hoe wij hebben geholpen

Bekijk case

Schiphol

Voor diverse projecten zijn wij onderdeel van het team van informatiemanagers om deze in goede banen te begeleiden.

Bekijk case

De Bijenkorf

De Bijenkorf heeft Fimble geselecteerd om het warenhuis te helpen bij de migratie van 2D naar 3D modellen van al haar filialen.

Bekijk case

Gemeente Arnhem

Voor het beheer en onderhoud werd het voor de gemeente Arnhem wenselijk om consistente data (modellen) te ontvangen.

Bekijk case

VUmc

Ook benieuwd hoe je op basis van een visuele opname van gevels en de output vanuit een 3D Revit model kan komen tot een MJOP? Lees hier dan verder!

Bekijk case

Gemeente Amsterdam

Fimble heeft voor de gemeente Amsterdam BIM Requirements opgesteld. Gericht op de processen van afdeling vastgoed om modellen consistent te ontvangen.

Bekijk case

Gemeente Rotterdam

Fimble heeft samen met RPS voor de gemeente Rotterdam een Plan van Aanpak opgesteld hoe BIM kan aansluiten op de processen binnen afdeling Vastgoed.

Bekijk case

NSI

Fimble en Based adviseren NSI bij inzet BIM van één van de hoogste (86m) houten kantoorgebouwen ter wereld.

Bekijk case

Schiphol C-Pier

Scannen C-Pier incl. BIM-model updaten en verrijken met nieuwe informatie die voldoet aan het huidige Schiphol ILS/ protocol.

Bekijk case

Eigen Haard

Scannen en modelleren appartementen Watercirkel in Amstelveen.

Bekijk case

ING Nederland

Modelleren object t.b.v. een materialenpaspoort in Madaster

Bekijk case

FMHaaglanden

Fimble heeft voor FMHaaglanden BIM Requirements opgesteld specifiek gericht op het facilitair management die aansluit op de RVB BIM Specificatie.

Bekijk case

EDGE

Fimble heeft voor EDGE BIM Requirements opgesteld die de verdere ontwikkeling van BIM bij EDGE verder ondersteunt.

Bekijk case

Bouwinvest Office Fund

Building 1962 - The Garage. Omzetten bestaande modellen naar uniforme Revit discipline modellen op basis van de basis ILS.

Bekijk case

Hotelschool The Hague

Opstellen BIM Requirements en upgraden bestaande modellen voor MJOP uit O-Prognose

Bekijk case

Schiphol Real Estate / Microsoft

Uitwerking inventaris Microsoft (The Outlook) op basis van basis ILS en aansluiting Madaster.

Bekijk case

Planon

Modelleren en adviseren Planon Innovation Campus

Bekijk case

Vanaf het ontwerp tot en met het beheer bieden wij diensten die jou en je organisatie ondersteunen.

Bekijk hoe het vervolg van het proces er uit kan zien.